SGS sprincenter

SGS - Springcenter i Humlehøj Hal 2
 
Sønderborg Gymnastik og Spring (SGS) er en driftsforening og står for vedligeholdelsen
samt den videre udvikling af springcenteret.
SGS er opstået gennem et samarbejde mellem de 3 gymnastikforeninger Dybbøl Idræts
og Ungdomsforening (DIU), Vidar Gymnastik (Vidar) samt Ulkebøl Gymnastik (UG).
Samarbejdet begyndte i 2011 med et fondstilskud fra Fabrikant Mads Clausens Fond med
det formål at få etableret et springcenter i Sønderborg by, og med hjælp fra Sønderborg
Kommune fik vi realiseret drømmen. Springcenteret blev officielt åbnet i Humlehøj Hal 2 i
november 2012.
Siden hen er de tre gymnastikforeninger blevet til to og DIU og UG samarbejder i dag
omkring springcenteret, hvor der tilbydes forskellige springhold.
Formålet med de to foreningers samarbejde omkring springcenteret er fortsat at udvide
rammerne bedst muligt for springgymnastikken i Sønderborg. Samt at samle gymnasterne
i området på forskellinge hold (ifht alder, niveau, interessen for spring mv.)
Hver sæson (ca fra sep.til maj) forsøger DIU og UG at udbyde holdfællesskaber, der
samler gymnasterne og skaber et godt miljø for springgymnastikken i området.

Information omkring samt tilmelding til de forskellige hold skal ske gennem de to
gymnastikforeningers hjemmesider;


www.gymnastik.dybbol-iu.dk

www.ulkebolgymnastik.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i SGS