SGS sprincenter

 

Sønderborg Gymnastik og Spring (SGS) er opstået gennem et samarbejde mellem de 3
gymnastikforeninger Dybbøl Idræts og Ungdomsforening (DIU), Vidar Gymnastik og
kampidræt (Vidar) samt Ulkebøl Gymnastik (UG). Samarbejdet begyndte i 2011 med et
fondstilskud fra Fabrikant Mads Clausens Fond med det formål at få etableret et
springcenter i Sønderborg by.
Samarbejdet fortsatte i 2012, hvor man med hjælp fra Sønderborg Kommune fik realiseret
drømmen om springcenteret, der officielt blev åbnet i Humlehøj Hal 2 i november 2012.
Sidenhen har gymnastikforeningerne hver sæson gjort det muligt for gymnaster i byen at
gå på fælles gymnastikog
springhold.
SGS sørger for den daglige drift og vedligeholdelse samt den videre udvikling af
springcenteret.
Formålet med de 3 foreningers samarbejde omkring springcenteret er fortsat at udvide
rammerne for gymnastikken i Sønderborg. Brugerne har en fordel i, at man laver
holdfællesskaber, der samler gymnasterne og skaber et godt miljø for springog
opvisningsgymnastikken i byen.
Tilmelding og administration af fælleshold skal ske gennem de 3 gymnastikforeningers
hjemmesider


www.diu.dk
www.vidargymnastik.dk
www.ulkebolgymnastik.dk


Med venlig hilsen
Bestyrelsen i SGS
Keld MøllerHansen
(DIU)
Allan Hove Stuckert (Vidar)
Tina Borg Stewart (UG)